Home / tour miền bắc

Hành trình Phương Bắc (Hà Nội – Tuần Châu – Hạ Long)

  • 21 Tháng Chín, 2015
Tour “Hành trình phương Bắc” sẽ đưa du khách đến Hà Nội 36 phố phường, nếm đặc sản đất Hà Thành, chìm đắm trong nên thơ cảnh sắc của Đảo...

Hành trình Phương Bắc (Hà Nội – Ninh Bình – Sapa)

  • 20 Tháng Chín, 2015
Tour “Hành trình phương Bắc” sẽ đưa du khách đến Hà Nội 36 phố phường, nếm đặc sản đất Hà Thành, chìm đắm trong nên thơ cảnh sắc núi rừng Yên...