Bài Viết Mới

GIÁ VÉ KỲ CO – EO GIÓ hiện nay BAO NHIÊU?

Chị Bảo Ngọc (Phú Yên): Sắp tới nhóm Ngọc khoảng 12 người đi du lịch Quy Nhơn 2 ngày, Quy Nhơn tuyệt đẹp và nhất là Bãi Kỳ Co, Eo Gió, hiện tại Ngọc đang lên kế hoach lịch trình và chi phí cho nhóm nhưng không biết thế nào. Các …

Xem Thêm »