Bảng điểm BỘ MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH trường Đại học Quy Nhơn


4.9/5 - (3339 bình chọn)

NĂM HỌC 2017 – 2018

[divider style=”double” top=”20″ bottom=”20″]

[toggle title=”Điểm Giữa kỳ (Học kỳ 2) Tư tưởng Hồ Chí Minh” state=”close” ]

1 – Lớp học phần: 172113009102

2 – Lớp học phần: 172113009105

3 – Lớp học phần: 172113009108

4 – Lớp học phần: 172113009111

5 – Lớp học phần: 172113009114

6 – Lớp học phần: 172113009117

7 – Lớp học phần: 172113009301

8 – Lớp học phần: 172113022401

[/toggle]

[divider style=”double” toCap=”20″ bottom=”20″]

Các Bạn có thể tham khảo thêm mục tuyển dụng Công ty Cổ phần Quy Nhơn Tourist tại đây: Quy Nhơn Tourist tuyển dụng

Đánh giá:
4.9/5 - (3339 bình chọn)

Tin liên quan